Rickleåns Övre FvO

Fiskevårdsområde som förvaltar fisket i Rickleån från Bruksforsen i Robertsfors till Åselestupet uppströms Överklinten.

DETTA GÄLLER

Här är våra fiskeregler

Fiskeregler 2023  Rickleåns övre FVO 

Sportfiske (fiske med handhållet redskap krok och lina) i Rickleån är tillåtet mot lösande av fiskekort. Sportfiske i Hemsjön fritt, se regler nedan.

Rickleån

Sportfiske (fiske med handhållet redskap krok och lina) i Rickleån är upplåtet mot lösande av fiskekort. För Rickleån gäller fiskekortet från Tväråns mynning i Rickleån ovanför Åselestupet till bron över Bruksforsen i Robertsfors. Reglerna i Rickleån styrs av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i ”sötvattensområdena. Dessutom finns lokala tillägg som beslutas av årsstämman.

Fiskekortspriser

Fiskekort kan köpas digitalt se https://kagervall.se/FVO/shop.html för info. Ungdomar fiskar gratis fram till den dag de  fyller 18 år. Även ungdomar skall lösa ett fiskekort och rapportera sin fångst. Ungdomskortet kan lösas på Älvräddarnas kansli, Stantorsgatan 6, 915 31 Robertsfors

 • Dygnskort 50:- 

 • Säsongskort 200:- 

  Fisketider

OBS. Preliminära fisketider. En uppdatering av fiskeföreskriften förväntas under året. Fisketider med mera kan då uppdateras.

 • Fiskesäsong 1/5 till och med 30/11. 

 • Laxbeståndet är svagt och under uppbyggnad. Lax är därför fredad under hela året och får inte avlivas 

 • Före 22/5 inte heller öring avlivas, detta för att skydda övervintrad öring. 

 • Harr får fiskas från och med 1/6 

 • Lekfredning 15/9 till och med 31/10 stängs fisket helt 

 • Öring och harr kan åter fiskas 1/11 till och med 30/11 

 • Hemsjön är öppen för fiske året runt. 

Minimimått och kvoter

 • Öring 50 cm (max 1 öring per dag) 

 • Lax fredad året om 

 • Harr 40 cm (max 1 harr per dag) 

 • Gädda fönstermått med min 40 cm och max 75 cm. 

 • Kräftfiske förbjudet 

Fisk som fångas under fredningstid, felkrokad fisk eller fisk under minimimått skall ovillkorligen återsättas. Detta gäller även om fisken anses skadad.

Övrigt

 • Allt fiske är förbjudet 100 meter nedströms och 100 meter uppströms dammarna i Bruksforsen, Sågforsen och Fredriksfors. 

 • Mete med mask är förbjudet i forssträckor. 

 • Enbart flugfiske i tillåtet i Isakfäbodaforsen samt i Tjärdalsforsen.

 • Säsongskort gäller från inköpsdatum till och med 31/12 samma år. 

Hemsjön

Fiske i Hemsjön är fritt året om. Tillåtna redskap är sportfiskeredskap (fiske med handhållet redskap krok och lina).

Kontrollavgift 

Den 1 april 2011 ändrades vissa bestämmelser i Lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Ändringen innebär bland annat att fiskevårdsområdena nu har möjlighet att själva utfärda kontrollavgift för personer som fiskar i strid med föreningens bestämmelser. Rickleåns övre FvO beslutade vid årsstämman den 29 mars 2017 att anta paragraf 31 i sina stadgar vad gällande Kontrollavgift.

Stämmans beslut angående kontrollavgift vid överträdelse av FvO´s bestämmelser:

Vid överträdelse av lokalt beslutade regler skall en kontrollavgift på 2000:- tas ut.

Fångstrapportering 

Fångststatistik är av ovärderlig hjälp för fiskevårdsarbetet. Lämna fångstrapport via länken i ditt digitala fiskekort eller skicka din rapport till RickleanOvre@gmail.com

Rekommendationer 

 • Returnera övervintrad öring och lax. Den är av föga värde på matbordet och bör istället få chansen att leka igen. 

 • Returnera öring över 70 cm och gärna alla honor. De stora honorna är mycket viktiga för reproduktionen. 

 • Lax och öring från Bottenviken hör till de fiskar som man inte bör äta för ofta enligt livsmedelsverket. Barn, ungdomar, kvinnor som vill ha barn i framtiden, samt gravida och ammande rekommenderas att inte äta fet fisk med höga halter av dioxin och PCB oftare än högst 2-3 gånger per år. Övriga kan äta fet fisk från Bottenviken en gång i veckan. 

KONTAKT

Rickleåns Övre FvO
rickleanovre@gmail.com

Organisationsnummer

802520-7807

Adress

c/o Nicklas Persson-Bergsten
Rickleå 30
915 93 Robertsfors